Các topic trong môn học IGCSE Math

2 Tháng Bảy, 2020
Các topic trong môn học IGCSE Math
giasuib.com – IGCSE Math bao gồm 3 cấp độ Core, Extended và Additional, nhưng nhìn chung các topic trong môn học IGCSE Math đều gồm những nội dung cơ bản như nhau và sẽ nâng cao ở phần mở rộng tùy cấp độ.
Bài viết liên quan:
Các cấp độ trong môn học IGCSE Math

Nhìn chung, các topic trong môn học IGCSE Math sẽ giống nhau ở cấp độ Core và Extended, chỉ khác nhau ở phần mở rộng với kiến thức nâng cao sẽ chỉ dành cho học sinh lựa chọn cấp độ Extended.

 • IGCSE Math Core: Nội dung xoay quanh kiến thức cốt lõi nhất của môn Toán dành cho học sinh lớp 9 và 10. Cấp độ này phù hợp với các em có định hướng chuyên ngành sau này không liên quan nhiều đến Toán. Học sinh có thể dễ dàng đạt kết quả cao ở cấp độ này nếu chăm chỉ học tập.
 • IGCSE Math Extended: Cấp độ này dành cho học sinh không chỉ có nền tảng tốt mà còn có sự yêu thích đối với Toán. Nội dung kiến thức đi sâu hơn cấp độ Core thông qua phần mở rộng ở mỗi topic trong các giáo trình IGCSE Math và sát với chương trình các bậc học cao hơn như A-level, IB…
 • IGCSE Math Additional: Dành cho đối tượng học sinh có kiến thức đồ sộ về Toán, cùng trình độ năng lực và hứng thú cao trong các kỹ năng phân tích và logic. Cấp độ này bao gồm tất cả chủ đề của các cấp bậc trước và nâng cao hơn nữa, thích hợp cho những bạn nghiên cứu sâu xa về Toán để trở thành giáo sư hoặc nhà nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến Toán.
Xem thêm: IGCSE Toán có thật sự khó học?
Các topic trong môn học IGCSE Math

9 topic sẽ được học trong chương trình IGCSE Math với cấp độ Core và Extended:

 • Number: Number and language, Accuracy, Calculations and order, Integers, fractions, decimals and percentages, Further percentages, Ratio and proportion, Indices and standard form, Money and finance, Time, Set notation and Venn diagrams.
 • Algebra and graphs: Algebraic representation and manipulation, Algebraic indices, Equations and inequalities, Linear programming, Sequences, Proportion, Graphs in practical situations, Graphs of functions, Differentiation and the gradient function, Functions.
 • Coordinate geometry: Straight line graphs.
 • Geometry: Geometrical vocabulary and construction, Similarity and congruence, Symmetry, Angle properties.
 • Mensuration: Measures, Perimeter, area and volume.
 • Trigonometry: Bearings, Trigonometry, Further trigonometry.
 • Vectors and transformations: Vectors, Transformations.
 • Probability: Probability, Further probability.
 • Statistics: Mean, median, mode and range, Collecting and displaying data, Cumulative frequency and box-plots.
Xem thêm: Học Toán quốc tế không khó

Ngoài phần kiến thức của 2 cấp độ trên, học sinh chọn IGCSE Math Additional sẽ học thêm 14 topics sau đây:

 • Functions.
 • Quadratic functions.
 • Equations, inequalities and graphs.
 • Indices and surds.
 • Factors of polynomials.
 • Simultaneous equations.
 • Logarithmic and exponential functions.
 • Straight line graphs.
 • Circular measure.
 • Trigonometry.
 • Permutations and combinations.
 • Series.
 • Vectors in two dimensions.
 • Differentiation and integration.
Xem thêm: Cách tìm gia sư Toán bằng tiếng Anh tại TP. HCM
giasuib.com – Nơi chia sẻ kinh nghiệm học tập các chương trình quốc tế phổ biến trên toàn thế giới như IB, AP, A-level, IGCSE, GED... Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp, qua email hoặc hotline để được tư vấn miễn phí.
No items text