Cách chọn đề tài và làm bài TOK

24 Tháng Tư, 2021
Cách chọn đề tài và làm bài TOK

giasuib.com – Trong quá trình học chương trình IB, nhiều học sinh luôn hoang mang về cách chọn đề tài và làm bài TOK hiệu quả.

Bài viết liên quan:

Để hỗ trợ cho quá trình tìm cách chọn đề tài và làm bài TOK, học sinh có thể tham khảo cấu trúc dàn bài TOK và những câu hỏi kiến thức liên quan. Dàn bài sau đây không hề hoàn hảo nhưng đối với một số cá nhân, nó có thể có ích. Học sinh nên lưu ý rằng hầu như không thể hoàn thành mọi thứ được yêu cầu dưới đây trừ khi học sinh chủ động rút gọn bài viết.

Introduction

 • Đặt nền tảng cho bài luận, giới thiệu nhanh chóng và ngay lập tức đưa dẫn chứng về quá trình diễn giải các câu hỏi bằng cách xác định các ý chính của bạn.
 • Bạn muốn tập trung vào dẫn chứng cho một câu hỏi. Khi bạn xác định ý chính, bạn phải sử dụng phần khái niệm của mình trong bài sau đó, và nó phải là một định nghĩa hợp lý. Bạn nên đề cập đến các câu hỏi kiến thức liên quan và các câu trả lời bạn đã đề xuất cho chúng, và nói lý do tại sao những câu trả lời này lại quan trọng đối với luận án của bạn.
 • Cuối cùng bạn nên kết thúc phần giới thiệu bằng cách đưa ra câu trả lời sơ lược cho những câu hỏi sau: “Vậy bạn nghĩ như thế nào về chủ đề được cho? Tại sao bạn lại nghĩ như thế?”..
Xem thêm: Toán bằng tiếng Anh

 

Phần 1: Câu hỏi kiến thức liên quan đầu tiên

 Đây là câu hỏi đã được xác thực mà học sinh có thể tìm được trong tài liệu Knowledge Issues trên OCC mà giáo viên TOK đưa cho. Hãy tự hỏi bản thân: Tôi sẽ cần trả lời những câu hỏi kiến thức nào (không được trùng với câu hỏi đề bài) để chứng tỏ rằng luận điểm của tôi là đúng?

 1. Lập luận: Với những ý chính bạn đưa ra, bạn phải củng cố ý đó bằng những dẫn chứng phù hợp. Học sinh có thể dùng những ví dụ đời thực và lời giải thích vì sao ví dụ đó liên quan đến ý chính để làm dẫn chứng xác thực. Tập trung vào tính áp dụng của ý chính (if the claim is true, then…). Lời giải thích này là cần thiết cho bất kỳ ví dụ điển hình nào.
 2. Phản biện: Giải thích lập luận mạnh nhất mà bạn có thể tìm được để phản biện lại những dẫn chứng của bạn. Học sinh có thể sử dụng những ví dụ thực tế để ủng hộ dẫn chứng của mình. Điều này cung cấp một cái nhìn khác về vấn đề – và nếu bạn có thể làm rõ quan điểm một cách rõ ràng, thì dẫn chứng đã được diễn giải hợp lý. Nếu bạn tự thuyết phục mình sai thì hãy xây dựng lại cấu trúc bài luận của bạn để khắc phục việc này.
 3. Đối chiếu các lập luận: Giải thích điều gì sai hay nhầm lẫn về các lập luận đối lập và các quan điểm liên quan, sao cho quan điểm cuối cùng của bạn chính là luận điểm của bạn. Điều này thường dưới hình thức thảo luận sâu rộng về các dẫn chứng của phần phản biện (ví dụ, if the counterclaim is true…, hoặc phức tạp hơn, if the justification for the counterclaim holds in this case, then it should hold in these unacceptable cases…).
Xem thêm: Hoc thêm IB

 

Phần 2: Câu hỏi kiến thức liên quan thứ hai

 1. Lập luận: Xem phần 1
 2. Phản biện: Xem phần 1
 3. Đối chiếu các lập luận: Xem phần 1

Phần 3: Cái nhìn của bạn về đề bài và giải thích rõ ràng

(Phần này sẽ chiếm khoảng một nửa bài luận cuối cùng của bạn)

 1. Lập luận bằng những dẫn chứng đề ra từ trước: Xem phần 1
 2. Phản biện: Xem phần 1
 3. Đối chiếu các lập luận: Xem phần 1

Phần 4: Kết luận 

Phần này sẽ gắn kết các dẫn chứng đã được đề ra trong các phần trước lại với nhau. Trong phần này, học sinh không nên phân tích hay đề ra dẫn chứng thêm vì đây chỉ là phần giúp tóm tắt lại các nội dung trong bài TOK.

Lời khuyên: Đây không phải là một bài luận văn học, học sinh sẽ không nhận được thêm điểm cho ngôn ngữ hoa mỹ và cấu trúc dài dòng. Đối với bài luận TOK, cách chọn đề tài và làm bài TOK là học sinh chỉ nên trình bày ý chính của mình bằng một hoặc hai câu những gì mà bạn đã kết luận tổng thể. Hơn nữa, đối với mỗi đoạn văn, hãy đảm bảo bạn có một hoặc hai câu chủ đề để nêu rõ ý bạn muốn nói trong đoạn văn đó.

Xem thêm: Học thêm SSAT

giasuib.com Nơi chia sẻ kinh nghiệm học tập các chương trình quốc tế phổ biến trên toàn thế giới như IB, AP, A-level, IGCSE, GED… Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp, qua email hoặc hotline để được tư vấn miễn phí.

No items text