Môn AP US History gồm những giai đoạn nào?

18 Tháng Mười, 2021
https://www.giasuib.com/en/how-many-periods-are-there-in-ap-us-history/

giasuib.com –  Với số lượng học sinh đăng ký áp đảo 2 môn Lịch sử còn lại của chương trình AP, môn AP US History giúp học sinh khám phá lịch sử thành lập và xây dựng của đất nước Mỹ. Vậy môn AP US History gồm những giai đoạn nào?

Bài viết liên quan:

Cách quy đổi điểm AP thành điểm GPA

Làm sao để vượt qua nỗi lo trong kỳ thi ACT?

Intertu Academy

Môn AP United State History là gì?

AP US History mang đến cho học sinh cơ hội khám phá sự phát triển văn hóa, kinh tế, chính trị và xã hội của Hoa Kỳ kể từ thời thuộc địa. Mục tiêu của khóa học này là phát triển sự hiểu biết về các chủ đề chính trong lịch sử Hoa Kỳ, phát triển khả năng phân tích bằng chứng lịch sử và các chủ đề chính, đồng thời thể hiện sự hiểu biết thông qua các bài luận và dự án viết.

Khóa học sẽ được giảng dạy theo trình tự thời gian và sẽ giải quyết các chủ đề về lịch sử văn hóa, lịch sử kinh tế, lịch sử chính trị, lịch sử xã hội và cuối cùng là lịch sử ngoại giao. Sau đó, học sinh sẽ được chuẩn bị và tham gia kỳ thi AP để lấy tín chỉ đại học.

Các giai đoạn trong khóa học AP US History bắt đầu từ năm 1491 và kéo dài đến hiện tại. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể vào môn AP US History gồm những giai đoạn nào trong phần tiếp theo sau đây.

Xem thêm: Intertu Education

Môn AP US History gồm những giai đoạn nào?

Để giúp cho học sinh dễ dàng nắm được nội dung chương trình là cấu trúc chấm điểm của khóa học AP United State History, chương trình của môn được chia thành nhiều Unit (chương) và nhiều Theme (chủ đề) khác nhau:

 

Tổng hợp những Unit trong AP United State History:

Unit Giai đoạn Độ nặng chương trình
Unit 1 1491–1607 4–6%
Unit 2 1607–1754 6–8%
Unit 3 1754–1800 10–17%
Unit 4 1800–1848 10–17%
Unit 5 1844–1877 10–17%
Unit 6 1865–1898 10–17%
Unit 7 1890–1945 10–17%
 Unit 8 1945–1980 10–17%
Unit 9 1980–Hiện tại 4–6%

Xem thêm: Trung tâm dạy thêm chương trình AP

Tổng hợp những Theme trong AP United State History:

Chủ đề Nội dung chủ đề
THEME 1: AMERICAN AND NATIONAL IDENTITY (NAT) Chủ đề này tập trung vào cách thức và lý do tại sao các định nghĩa về bản sắc và giá trị dân tộc và quốc gia Mỹ đã phát triển trong cộng đồng dân cư đa dạng và đang thay đổi ở Bắc Mỹ
THEME 2: WORK, EXCHANGE, AND TECHNOLOGY (WXT) Chủ đề này tập trung vào các yếu tố đằng sau sự phát triển của các hệ thống trao đổi kinh tế, đặc biệt là vai trò của công nghệ, thị trường kinh tế và chính phủ.
THEME 3: GEOGRAPHY AND THE ENVIRONMENT (GEO) Chủ đề này tập trung vào vai trò của địa lý và cả môi trường tự nhiên và nhân tạo trong sự phát triển xã hội và chính trị ở Hoa Kỳ.
THEME 4: MIGRATION AND SETTLEMENT (MIG) Chủ đề này tập trung vào lý do và cách thức mà những dân tộc chuyển đến và sinh sống tại Hoa Kỳ đều thích nghi và chuyển đổi môi trường xã hội và thể chất mới của họ.
THEME 5: POLITICS AND POWER (PCE) Chủ đề này tập trung vào cách các nhóm chính trị và xã hội khác nhau đã ảnh hưởng đến xã hội và chính phủ ở Hoa Kỳ cũng như niềm tin và thể chế chính trị đã thay đổi như thế nào theo thời gian.
THEME 6: AMERICA IN THE WORLD (WOR) Chủ đề này tập trung vào sự tương tác giữa các quốc gia có ảnh hưởng đến lịch sử Bắc Mỹ trong thời kỳ thuộc địa và ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với các vấn đề thế giới.
THEME 7: AMERICAN AND REGIONAL CULTURE (ARC) Chủ đề này tập trung vào cách thức và lý do tại sao các nền văn hóa quốc gia, khu vực và nhóm phát triển và thay đổi cũng như văn hóa đã hình thành chính sách của chính phủ và nền kinh tế như thế nào.
THEME 8: SOCIAL STRUCTURES (SOC) Chủ đề này tập trung vào cách thức và lý do tại sao các hệ thống tổ chức xã hội phát triển và thay đổi cũng như tác động của các hệ thống này đối với xã hội rộng lớn hơn.

 

Mối quan hệ giữa Unit và Theme:

Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Unit 8 Unit 9
Theme 1 x x x x x
Theme 2 x x x x x x
Theme 3 x x x x x x
Theme 4 x x x x x x
Theme 5 x x x x x x x
Theme 6 x x x x x x x x
Theme 7 x x x x x x
Theme 8 x x x x x x x x

Hy vọng với những thông tin trên, các bạn học sinh có thể trả lời được câu hỏi môn AP US History gồm những giai đoạn nào?

Xem thêm: Lợi ích khi học với A-level tutoring

giasuib.com – Nơi chia sẻ kinh nghiệm học tập các chương trình quốc tế phổ biến trên toàn thế giới như IB, AP, A-level, IGCSE, GED… Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp, qua email hoặc hotline để được tư vấn miễn phí.

 

No items text